Filosofi
Det idérika arkitektkontoret……
Rådmark Arkitektur & Design framhäver projektets karaktär och platsens själ tillsammans med våra kunder, vilket alltid är en spännande och intressant uppgift. Vår speciella styrka är att tidigt och snabbt få fram trevliga, spännande och funktionella lösningar i projekten. Dessutom är vi bra på att på att förankra idéerna hos alla dem som berörs av projekten.

…….med den breda erfarenheten
Rådmark Arkitektur & Design har sedan starten 1994 arbetat med skiftande typer av uppdrag och tekniska lösningar. Vår mångåriga och breda erfarenhet bidrar till att i det mesta av det som vi arbetar med blir utfört och byggt.

Det mångsidiga arkitektkontoret……
Rådmark Arkitektur & Design betonar helheten i projekten och vi arbetar med byggnadsutformning, planarbete, markgestaltning, inredning, ljusdesign och grafisk design. Projekten i sig kan också vara av mycket skiftande karaktär. Mångsidigheten är viktig då bra idéer gärna ”smittar av sig” mellan olika typer av projekt. Detta ger i sin tur en spiraleffekt mot intressantare design.

……och det specialiserade
Rådmark Arkitektur & Design har under åren arbetat med de flesta typer av projekt men vi har ändå våra huvudinriktningar inom följande områden:
   –  Industri, Lager och Kontor
   –  Utbildning och Forskning / Laboratorium
   –  Turism, Nöjen och Restaurang
   –  Handel
   –  Boende
   –  Utemiljö och Tillgälighet
Kvalitets- och Miljöpolicy
Vi på Rådmark Arkitektur & Design vill att våra kunder ska se oss som en professionell, och lyhörd samarbetspartner. Vi avser att göra våra uppdrag med hög kvalitet och kundnöjdhet.

Rådmark Arkitektur & Design ska ta hänsyn till miljöpåverkan dels vid utförandet av våra uppdrag och dels i styrningen av kontorets interna arbete.

Rådmark Arkitektur & Design kvalitets- och miljösystem hjälper oss att tydliggöra för oss och för våra samarbetspartners hur vi arbetar.

Vi på Rådmark Arkitektur & Design vill ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete vilket sker med utvärderingar av tidigare projekt, omvärldsbevakning samt genom utbildning.

Rådmark Arkitektur & Design är Miljödiplomerade.

Mats Rådmark
Arkitekt SAR